Számlázó program követelmények 2016

Tisztelt Ügyfelünk!

A  számla  és  a  nyugta  adóigazgatási  azonosításáról,  valamint  az  elektronikus  formában megőrzött  számlák
adóhatósági ellenőrzéséről  szóló  23/2014.  (VI.  30.)  NGM  rendelet
(továbbiakban:  Rendelet)  2. § 5. pontja
adatexportálási kötelezettséget ír elő mindein
adóalanynak az adóhatóság felé.

A törvény értelmében minden számlázó programnak 2016. január 1-től rendelkeznie kell egy NAV
adatexport modullal, mely előállítja az adóhatóság számára a tör
vényben előírt módon az
ellenőrzési elektronikus adatállományt.

ENNEK MEGFELELŐEN AZ E-IRODA SZOFTVER 7.2-ES VERZIÓJA MÁR
NEM HASZ
NÁLHATÓ 2016. JANUÁR 1-TŐL!

AZ ÚJ VERZIÓ BESZERZÉSE ÉRDEKÉBEN KERESSE MEG ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!